PIRLS ir TIMSS rezultatai stulbinantys

Norėjome pasidžiaugti, kad Vilniaus krikščionių mokykla parodė puikius rezultatus Tarptautinio skaitymo gebėjimų PIRLS 2011 ir matematikos bei gamtos mokslų TIMSS 2011 bandomuosiuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo praėjusių mokslo metų pavasarį. Šie tyrimai atliekami siekiant nustatyti mokinių raštingumą ir žinias matematikos bei gamtos mokslų, o taip pat skaitymo gebėjimų srityse.  Lietuvoje juos organizuoja Nacionalinis egzaminų centras. Tyrimuose praėjusių mokslo metų pavasarį dalyvavo apie 50 atsitiktinai atrinktų Lietuvos mokyklų. Iš mūsų mokyklos tyrime dalyvavo 4 ir 8 klasės mokiniai (dabartiniai penktokai ir devintokai). Pagrindinis PIRLS ir TIMSS tyrimas turėtų vykti 2011 m. pavasarį.

Lietuva TIMSS tyrimuose dalyvauja nuo 1995 m, o PIRLS nuo 2001 m. PIRLS tyrimai atliekami kas 5 m., o TIMSS tyrimai kas 4 metus. 2007 m. TIMSS tyrime Lietuvos rezultatai buvo šiek tiek aukščiau Tarptautinio vidurkio, surinkusi 530 balų matematikoje, 514 balų gamtos moksluose ketvirtokų tarpe ir 506 balų matematikoje bei 519 balų gamtos moksluose aštuntokų tarpe. 2006 m. PIRLS tyrime Lietuva surinko 537 balus ir buvo 21 iš 45 tyrime dalyvavusių šalių. Tarptautinis vidurkis yra 500 balų.

Daugiau informacijos rasite: http://kmok.lt/new/?page_id=1008