Kaip ir daugelis Lietuvos mokyklų bei gyventojų, Vilniaus krikščionių mokykla taip pat skyrė laiką jaunajai kartai priminti prieš 20 m. įvykusius įvykius, kurių dėka šiandien turime laisvą Lietuvą. Mokykla prisijungė prie kasmetinės Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti organizuojamos akcijos „Atmintis gyva, nes liudija”: ryte klasėse moksleiviai su auklėtojais uždegė žvakutes, ir maldoje dėkojo Dievui už Jo veikimą Lietuvoje, laimino tuos, kurie prisidėjo prie kovos už Lietuvos nepriklausomybę, o vėliau vykusiame bendrame vyresniųjų klasių susirinkime istorijos mokytoja J. Janutėnienė pristatė Lietuvos radijo ir televizijos parengtą filmą apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, kurį pradinių klasių mokiniai peržiūrėjo pirmadienį. Taip pat parodyti 7 kl. filmuoti interviu su mokyklos mokiniais apie tai, ką jiems reiškia Sausio 13-oji. Paminėjime eilėraščius skaitė 5, 7 ir 9 kl. mokiniai. Pabaigoje visi drauge sugiedojome Maironio „Lietuva brangi”.