Gegužės 8 d. mokykloje organizuojamas Tėvų šeštadienis, kurio metu planuojame pateikti 2009-2010 m.m. mokyklos veiklos ataskaitą, supažindinti mokyklos bendruomenę su ateities planais ir numatomais pokyčiais ir kt.  Visus tėvus prašome aktyviai dalyvauti. Tėvų šeštadienio dienotvarkę rasite skyrelyje „Tėvams”.