Minėdama Laisvės gynėjų dieną, Krikščionių mokykla „Tikėjimo žodis” prisijungia prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija”. Šios akcijos iniciatoriai – Tarptautinė istorinio teisingumo komisija. Akcijos tikslai:

  • suteikti prasmę Laisvės gynėjų dienos paminėjimui mokyklose ir miesto bendruomenėse;
  • prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusius per kruvinuosius sausio įvykius 1991 m.;
  • paskatinti jaunąją kartą domėtis laisvę ir nepriklausomybę mylinčių piliečių, patyrusių sovietinio režimo represijas, atsiminimu;
  • puoselėti jaunimo istorinę atmintį ir patriotiškumą.

Trečiadienį, sausio 13d., per pirmąją pamoką mokykloje vyks Laisvės gynėjų dienos paminėjimo renginys. Pradinių klasių mokiniai po trečios pamokos vyks į pažintinę ekskursiją į Lietuvos radiją ir televiziją.