Projektas – VILNIAUS KRIKŠČIONIŲ GIMNAZIJOS MOKYMOSI APLINKOS MODERNIZAVIMAS

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 09.1.3-CPVA-K-723-03-0017 

 „VILNIAUS KRIKŠČIONIŲ GIMNAZIJOS MOKYMOSI APLINKOS MODERNIZAVIMAS“ Vilniaus krikščionių gimnazija pasirašė sutartį su VŠĮ Centrine Projektų valdymo agentūra. Gimnazijoje bus įgyvendinamas projektas ,,Vilniaus krikščionių gimnazijos mokymosi aplinkos modernizavimas“. Projekto tikslas –  modernizuoti Gimnazijos mokymosi aplinką įsigyjant šiuolaikines mokymosi priemones, baldus bei įrangą. Projekto tikslui pasiekti numatoma modernizuoti Vilniaus krikščionių gimnazijos mokymosi aplinką, įsigyjant šiuolaikines mokymosi priemones,  įrangą bei baldus tokiu būdu padidinant mokymosi kokybę ir moksleiviams sudaryti didesnes galimybes aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą.