Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo!

Laikinas nuotolinis mokymasis

Šiuo metu nuotoliniu būdu mokosi 9 ir 11 klasių moksleiviai.

Prieš mokyklinio ugdymo, 1 – 4 klasių moksleiviai, 5, 6, 7, 8, 10 klasių moksleiviai ir abiturientai mokosi įprastu, kontaktiniu būdu, laikydamiesi privalomų reikalavimų. Jeigu moksleivis negali dalyvauti pamokose kontaktiniu būdu apie tai turi pranešti kalės auklėtojui.

Svarbios datos

21

Gegužės

Paskutinis skambutis abiturientams

11

Birželio

Prasideda pradinių klasių moksleivių atostogos

18

Birželio

Prasideda vyresnių klasių moksleivių atostogos

Naujienos

Europos kalbų diena

Penktadienį, rugsėjo 23 d., mokslo savaitę užbaigėme Europos kalbų dienų renginiais: pertraukų metu skambėjo įvairių Europos tautų muzika, o per kalbų pamokas vyko ugdomosios veiklos, skirtos geriau pažinti įvairias kalbas. Septintoje klasėje per lietuvių kalbos...

Rugsėjo 1-osios šventė

Štai ir startavo 2022-2023 mokslo metai! Gera buvo vėl visiems – mokiniams, abiturientams, tėveliams, mokytojams, seneliams – gyvai susiburti kasmetinėje šventėje. Ji prasidėjo iškilmingai sugiedojus Lietuvos bei mokyklos himnus. Po to pro duris džiugiai įmarširavo 12...

Kokybiškas išsilavinimas

 

– valstybės nustatytus Standartus atitinkantis išsilavinimas
– individualizuotas vaikų mokymas mažose klasėse (vidutiniškai 13 vaikų)
– ankstyvasis užsienio kalbų ir informacinių technologijų mokymas
– specializuoti kūno kultūros užsiėmimai, skirti ydingos laikysenos ir plokščiapėdystės profilaktikai
– kvalifikuoti mokytojai
– geri mokytojų ir mokinių santykiai
– glaudus bendradarbiavimas su tėvais
– psichologo, specialaus pedagogo paslaugos
– popamokinė vaikų priežiūra, įvairūs būreliai
– šviežias maistas

Krikščioniškas išsilavinimas

 

– šventojo Rašto principais pagrįstos pasaulėžiūros formavimas
– tikintys pedagogai
– dėmesys ne tik žinioms, bet ir elgesio, charakterio formavimui
– asmeninio tikėjimo Kristumi puoselėjimas
– žalingų įpročių prevencija – saugi aplinka

Vilniaus krikščionių gimnazija

+370 601 04632

Bitėnų 2C, 06202 Vilnius, Lietuva