Mokytojų diena Vilniaus krikščionių mokykloje

Penktadienį, spalio 3 d., Vilniaus krikščionių mokykloje buvo švenčiama mokytojų diena. Nuo pat ryto mokyklos koridoriuje šurmuliavo mokiniai, o muzikaliai nusiteikę 11 klasės mokiniai sveikino mokytojus dainomis. Pietų pertraukos metu mokytojai buvo vaišinami 6 ir 10...

Europos kalbų šventė

Kaip ir kiekvieną rudenį rugsėjo 26 d. Vilniaus krikščionių mokykloje buvo minima Europos kalbų diena. Kiekviena vyresniųjų mokinių klasė, vadovaujama anglų kalbos mokytojos Vaivos Bernatonytės-Ažukienės, rengė stendus apie pasirinktas šalis ir jų kalbą, rengė tekstus...

Bendradarbiaujame

 

Nuo 2017 m. prasidėjo draugystė su Olandijos krikščioniška mokykla Van Lodenstein College, kurios tikslas puoselėti bendrystę, susipažinti su kitų šalių krikščioniškomis mokyklomis, dalintis gerąja patirtimi.

Nuo 2015 m. bendradarbiaujame su Pilaitės seniūnija. Kasmet kartu organizuojame renginius socialiai remtiniems vaikams, lankome vienišus žmones, daugiavaikes šeimas.

Siekdama patenkinti specialiuosius mokinių ugdymo poreikius, mokykla aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus m. Pedagogine psichologine tarnyba.

Siekdami skatinti mokinius užsiimti socialine veikla bendradarbiaujame su Vilniaus „Atgajos“ specialiąja mokykla ir Fabijoniškių socialinių paslaugų namais.

Mokykla bendradarbiaudama su Paramos vaikams centru, dalyvauja smurto prevencijos programoje „Antras žingsnis“, tai socialinius-emocinius įgūdžius ugdanti bei stiprinanti programa. 3-4 klasių mokiniams skiriama papildoma savaitinė pamoka.

Nuo nuo 2001 m. mokykla priklauso Tarptautinei krikščioniškų mokyklų asociacija (ACSI), vienijančiai beveik 24000 mokyklų iš daugiau nei 100 pasaulio šalių.

Nuo 2002 m. mūsų mokykla yra Lietuvos nevalstybinių bendrojo lavinimo įstaigų asociacijos narė.

Nuo 2011 m. dalyvaujame socialiniame projekte „Valanda su senoliu“ ir draugaujame su Fabijoniškių socialinių paslaugų namais.

2007 m.- 2010 m. užmegzti draugiški ryšiai su Helsinkio krikščionių mokykla. Bendradarbiavome keisdamiesi vizitais, o užsimezgusi draugystė praplėtė akiratį ir praturtino visą mokyklos bendruomenę.